(Tổng hợp) Tham luận các đơn vị tại Hội nghị CCVC, NLĐ và tổng kết năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Tổng hợp) Tham luận các đơn vị tại Hội nghị CCVC, NLĐ và tổng kết năm học 2020-2021

ULIS Media xin gửi đến các bạn tổng hợp các tham luận của các đơn vị tại Hội nghị CCVC, NLĐ và tổng kết năm học 2020-2021.

Tham luận: Xây dựng môn học mới và làm mới môn học cũ

Tham luận: Chuyển đổi Cố vấn học tập sang GVCN

Tham luận: Đổi mới công tác đào tạo Văn bằng 2

Tham luận: Trung học cơ sở Ngoại ngữ – Giáo dục toàn diện

Tham luận: Công tác thanh tra và pháp chế trong quản trị đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Tham luận: Kiểm tra đánh giá trực tuyến tại CNN 2021

Tham luận: Đại sứ ULIS

Tham luận: ULIS Connect làm gì để đáp ứng kỳ vọng của giáo viên ngoại ngữ

Tham luận: UNC 2021

Tham luận: Đổi mới công tác phục vụ hội trường lớp học

Tham luận: Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên tại ULIS

Tham luân: Báo cáo hoạt động của Mạng lưới ULIS Alumni năm học 2020-2021

Tham luận: Báo cáo về công tác chuyển đổi số tại ULIS-VNU năm học 2020-2021

Tham luận: BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI THỰC HÀNH THỰC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BỔ TRỢ

07_P.CTCTHSSV-Đổi-mới-thực-hành-thực-tập

Tham luận: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài cần làm gì trong lộ trình tiếp tục nâng cao chất lượng?

14.1_Tham luận hội nghị_tạp chí NCNN

Tham luận: Bài học từ việc trường ĐHNN nhận được các hợp đồng KHCN và chuyển giao tri thức từ các quỹ KHCN

13_Đề án 844_ Hợp đồng khoa học công nghệ

Tham luận: Khoa NN&VH Pháp – Từ số hóa tài liệu giảng dạy đến xây dựng học liệu số cho các môn học

02_K.PHÁP_Từ số hóa tài liệu giảng dạy đến xây dựng học liệu số cho các môn học 30-6 (1)

Tham luận: Hiệu quả hoạt động tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ở trường ĐHNN 2020-2021

18_P.QUAN TRI_ BC Tổng kết năm học 12.7. 2020 2021

Tham luận: Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, giai đoạn 2020 – 2025

08_VP FIRE_Nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học