Tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy

Tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy.

Tỷ số: 3 – 3

 

ULIS Media