Thông báo về việc tổ chức hai chuyên đề tư tưởng và truyền thông – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức hai chuyên đề tư tưởng và truyền thông

𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐇𝐀𝐈, 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐𝟐 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐍𝐀̆𝐌, 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐂𝐎́ 𝐆𝐈̀ Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓?

Trân trọng kính mời các thầy cô và các em sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động COP tư tưởng với các chuyên đề sau:

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂̀ 𝟏: 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐨̀𝐚 𝐛𝐢̀𝐧𝐡, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 “𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧”, “𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐨́𝐚”.

Thời gian: 15:00 đến 17:00, thứ Hai ngày 22/05/2023.

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, ĐHNN. Diễn giả: TS. Trần Quốc Dương Link đăng ký: https://bit.ly/3HOnjsg

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̀ 𝟐 “𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠”.

Thời gian: 15:00 đến 17:00, thứ Năm ngày 25/05/2023.

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, ĐHNN

Diễn giả: Vũ Thế Cường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Link đăng ký: https://bit.ly/3nHEODV

Thành phần: Thành viên COP tư tưởng, phòng HSSV, đại diện lãnh đạo BCN các khoa đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị quan tâm, lớp trưởng, bí thư, giáo viên chủ nhiệm, CLB Tuyên truyền lý luận trẻ, nhóm Đại sứ Truyền thông, BCH Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường, BCH Liên Chi đoàn- Liên Chi hội và sinh viên quan tâm.