giao hữu bóng đá – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: giao hữu bóng đá

Hướng tới kỉ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 25/9/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa cán bộ Nhà trường và các sinh viên quốc tế đang theo học chương trình tiếng Việt tại ULIS.