Tổ chức tọa đàm “Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu” cho sinh viên khóa QH2019.F1  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức tọa đàm “Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu” cho sinh viên khóa QH2019.F1 

Ngày 25/6/2022, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu” dành cho sinh viên QH2019.F1 theo hình thức trực tuyến. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi tọa đàm nhằm giới thiệu, hướng dẫn sinh viên khóa QH2019.F1 về Quy định tạm thời về việc làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên đại học chính quy tại Trường.

Tham dự tọa đàm có Đại diện BGH, Phòng Đào tạo, BCN các khoa, Trưởng các bộ môn, giảng viên phụ trách công tác NCKH và công tác HSSV, các giảng viên dạy môn Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, Bộ môn Kinh tế (khoa ĐT và BDNN), Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Văn phòng Mạng lưới cựu học sinh sinh viên Alumni, giảng viên và sinh viên khóa QH2019.F1.

Trong chương trình, sinh viên đã được lắng nghe diễn giả chia sẻ về các vấn đề khi làm khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu như: đường hướng và phương pháp nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp định hướng nghiên cứu cũng như quá trình, tiêu chí, các lưu ý khi thực hiện một nghiên cứu cụ thể. Đồng thời, sinh viên cũng được giao lưu, đặt ra nhiều câu hỏi để giải đáp thắc mắc.

Tham khảo thêm: LINK

Qua chương trình, các sinh viên khóa QH2019.F1 đã có thêm nhiều thông tin về việc làm khóa luận tốt nghiệp để chuẩn bị cho quá trình hoàn thành khóa luận của mình.

ULIS Media