khóa luận tốt nghiệp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: khóa luận tốt nghiệp

Tổ chức tọa đàm “Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” cho sinh viên khóa QH2019.F1 

Ngày 26/6/2022, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” dành cho sinh viên QH2019.F1 theo hình thức trực tuyến.  Đây là

Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho SV QH2018.F1

Ngày 17/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho SV QH2018.F1 theo hình thức trực tuyến. Tọa đàm nhằm giới thiệu, hướng dẫn sinh viên khóa QH2018.F1, giảng viên hướng dẫn về việc triển khai làm khóa luận tốt nghiệp.