Tổ chức thi sau đại học đợt 1 năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức thi sau đại học đợt 1 năm 2020

Từ 20-21/6/2020, hơn 1.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh sau đại học (SĐH) đợt 1 năm 2020 vào ĐHQGHN. Trong đó, có 75 thí sinh dự tuyển vào 3 chương trình đào tạo thạc sĩ, 2 chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Trong đợt này, ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh tại 6 hội đồng tuyển sinh. Có 11 đơn vị đào tạo tuyển sinh bậc thạc sĩ và 8 đơn vị đào tạo tuyển sinh bậc tiến sĩ.

Năm nay, bậc thạc sĩ có 1054 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trong tổng số 1292 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm  81,5%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019; bậc tiến sĩ có 69 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trong số 86 thí sinh đăng ký dự thi, giữ ổn định so với cùng kỳ năm 2019.

Các môn thi bậc thạc sĩ bao gồm: Môn Cơ bản (hoặc bài thi ĐGNL), môn Cơ sở, môn Ngoại ngữ. Đối với các chuyên ngành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, môn thi cơ bản và cơ sở được thay thế bằng kết quả đánh giá hồ sơ và bài phỏng vấn. Một số chương trình đào tạo có thêm bài kiểm tra năng lực cần thiết của thí sinh như: năng lực viết luận, năng lực toán, logic… Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu của đơn vị đào tạo được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Đối với bậc tiến sĩ, hội đồng tuyển sinh SĐH các đơn vị tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh tại các tiểu ban chuyên môn. NCS trình bày hồ sơ và báo cáo đề cương nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn. Trên cơ sở đó, các tiểu ban đánh giá hồ sơ dự tuyển và đề cương NCS, cho điểm đánh giá và xếp loại thí sinh dự tuyển.

Dự kiến, ĐHQGHN công bố kết quả thi trước 17h ngày 7/7/2020 và công bố trúng tuyển trước ngày 21/7/2020.

Trường ĐH Ngoại ngữ là đầu mối tổ chức ra đề, in sao đề thi môn Ngoại ngữ cho kỳ tuyển sinh SĐH của toàn ĐHQGHN

Theo VNU Media