Tổ chức đợt 2 khóa bồi dưỡng “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” cho đội ngũ cán bộ giảng dạy ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức đợt 2 khóa bồi dưỡng “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” cho đội ngũ cán bộ giảng dạy ULIS

Từ ngày 14 đến ngày 15/7/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đợt 2 khóa bồi dưỡng “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” cho đội ngũ cán bộ giảng dạy. 

Giới thiệu về khóa tập huấn

Hoạt động nằm trong kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2020-2021 của Nhà trường và Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học giai đoạn 2019 – 2025.

Khóa bồi dưỡng gồm 3 nội dung (module) chính: Nhận diện bản thân, Kết nối và thấu cảm, lãnh đạo và truyền cảm hứng. 

Kéo dài trong 1,5 ngày, khóa học được tổ chức với mục tiêu: Giúp giảng viên tiếp nhận tích cực về việc nhận diện bản thân, kết nối và thấu cảm, lãnh đạo và truyền cảm hứng; Xây dựng network trong trường để chia sẻ suy nghĩ, trao đổi kinh nghiệm bản thân, tạo nên một cộng đồng học thuật vui vẻ, hạnh phúc; Vận dụng kiến thức, kỹ năng có được để áp dụng vào thực tế công việc sau này.

Trong chương trình, các thầy cô đã được tham gia nhiều hoạt động nhằm đổi mới về nhận thức, phát triển kỹ năng, khám phá bản thân, giao lưu kết nối như: Cây kỳ vọng, Dòng sông học tập, vẽ tranh bản thân, Túi giá trị, Check-in cảm xúc, bước đi quyền lực, Team Challenge, zombie game, vũ điệu trên giấy, ULIS Snap,… 

Từng hoạt động được thiết kế với mục tiêu rõ ràng và với các yêu cầu cụ thể mang tính chất vui mà ý nghĩa để các thầy cô tham gia.

Với những trải nghiệm có được từ khóa bồi dưỡng, tin rằng các thầy cô sẽ có nhiều những ý tưởng mới trong việc “truyền lửa” đến các em học sinh, sinh viên.

Tổ Truyền thông