Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020

Từ ngày 23-25/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức đánh giá Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của các đơn vị trong toàn trường, tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020, và trao phần thưởng cho các đơn vị có Đề án đạt giải.

Đến tham dự Hội nghị, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội, có PGS.TS.Nguyễn Hiệu – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển Trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên Trường đã đến tham dự Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Dương Quỳnh Hoa cho biết trong thời gian qua Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao và bồi dưỡng năng lực quản lý cho cán bộ của Nhà trường bao gồm, thực hiện 5 chuyên đề cho cán bộ quản lý, 24 buổi chia sẻ của 44 thầy cô. Qua đó 32 đề án của 32 đơn vị trong trường đã được hình thành và được đánh giá trong hội nghị này.

Phát biểu trong Hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh rằng việc nâng cao năng lực cán bộ cấp trung là một nhiệm vụ của không chỉ nhà trường mà còn của cá nhân mỗi cán bộ, để từ đó nâng cao khát khao đổi mới và tạo ra động lực mới cho các đơn vị trong trường. Đánh giá sơ bộ các đề án của các đơn vị, Hiệu trưởng nhận thấy các nét chính sau đây: Tận dụng được việc ứng dụng công nghệ thông tin cao; tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác phục vụ; đổi mới cách thức đào tạo và triển khai môn học mới. Hiệu trưởng khẳng định toàn thể các đơn vị đều xứng đáng nhận được giải thưởng cho sự tâm huyết để đóng góp vào sự thành công của chương trình này.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu đánh giá rất cao hoạt động tổ chức của chương trình. Nhận xét đây là một chương trình tích cực trong công tác bồi dưỡng cán bộ và mang nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí cho rằng đây là một mô hình rất đáng được nhân rộng.

Nhằm công nhận sự nỗ lực của các đơn vị khi hoàn thành việc xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc” năm 2020, Hiệu Trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị.

Hội nghị được chia làm 4 phiên với 32 bản đề án được trình bày. Các đề án được trình bày với sự tập trung cao và hiệu quả đã thể hiện lên được những góc nhìn, khát khao vươn lên của từng đơn vị, qua đó đóng góp vào sự thành công chung của hội nghị. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị hiểu và gắn kết với nhau hơn.

Đề án 1: Phòng Thanh tra và Pháp chế – “Xây dựng sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra và tiếp công dân tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 2: Phòng Đào tạo – “Kế hoạch triển khai hiệu quả chương trình “Công dân tích cực” cho sinh viên QH.2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 3: Bộ môn Tâm lý – Giáo dục – “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế cho giảng viên bộ môn Tâm lý Giáo dục”

Đề án 4: Khoa Sư phạm Tiếng Anh – “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của các giảng viên trẻ trong Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN theo mô hình 4D”

Đề án 5: Trung tâm NCGDNN,  Ngôn ngữ và Quốc tế học – “Nghiên cứu ứng dụng trong xu thế tự chủ đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHGQHN”

Đề án 6: Phòng Tổ chức Cán bộ – “Sổ tay cán bộ ULIS”

Đề án 7: Trung tâm Phát triển nguồn lực – “Đề án thí điểm nâng cao chất lượng phục vụ hội trường, lớp học tại Khu vực giảng đường B2, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 8: Khoa Tiếng Anh – “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần theo hình thức kết hợp tại Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN”

Đề án 9: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – “Chuyển đổi hình thức dạy và học theo hướng học tập chủ động (Active learning) nhằm phát triển năng lực, kĩ năng cho người học tại Khoa NN&VH NB”

Đề án 10: Khoa Sau đại học – “Kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học theo định hướng tự chủ”

Đề án 11: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – “Nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho giảng viên Khoa NN&VH Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN để thực hiện giảng dạy trực tuyến”

Đề án 12: Phòng Quản trị – “Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, nhân viên Phòng Quản trị, Trường Đại học Ngoại ngữ, tiến tới mô hình tự chủ đại học”

Đề án 13: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập – “Xây dựng học phần mới Tiếng Ả Rập du lịch – khách sạn để đưa vào chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay”

Đề án 14: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam – “Đổi mới môn học tự chọn: Tiếng Việt Thực hành”

Đề án 15: Đoàn Thanh niên – “Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học sinh viên”

Đề án 16: Phòng Kế hoạch – Tài chính – “Thí điểm tự chủ kinh phí một vài đơn vị trong Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, tiến tới tự chủ toàn bộ tại Trường”

Đề án 17: Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu – “Xây dựng học phần Công nghệ thông tin và truyền thông thay thế học phần Tin học cơ sở theo hình thức dạy học kết hợp nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 18: Phòng Khoa học – Công nghệ – “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động khoa học, công nghệ tại ULIS”

Đề án 19: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc – “Xây dựng bộ tiêu chí tự đánh giá hiệu quả công việc của bộ môn trực thuộc Khoa NN&VH Hàn Quốc”

Đề án 20: Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ – “Đổi mới tổ chức đào tạo Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh”

Đề án 21: Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ – “Kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chuyên và không chuyên cho học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm học 2020-2021”

Đề án 22: Phòng Hợp tác và Phát triển – “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có mức độ ứng dụng thông tin cao về các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 23: Phòng Hành chính – Tổng hợp – “Xây dựng kho văn bản theo hình thức số hóa trên nền tảng Office 365 ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 24: Trung tâm Khảo thí – “Xây dựng bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng các hoạt động của Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN theo hướng trung tâm xuất sắc (Center of Excellence)”

Đề án 25: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức – “Hoạt động tạo động lực học tập cho sinh viên năm thứ 1 tại Khoa NN&VH Đức”

Đề án 26: Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – “Xây dựng và phát huy nguồn lực câu lạc bộ cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 27: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – “Bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy biên phiên dịch Anh–Trung đáp ứng yêu cầu Chương trình đào tạo CLC theo Thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xây dựng đội ngũ giảng dạy học phần mới bằng nguồn nhân lực hiện có của Khoa NN&VH Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông qua sự hỗ trợ của Khoa và Trường)”

Đề án 28: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh – “Đổi mới hình thức đào tạo trong một số học phần tại Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 29: Trường THCS Ngoại ngữ – “Xây dựng mô hình dạy học kết hợp tại Trường THCS Ngoại ngữ”

Đề án 30: Bộ môn Đông nam Á – “Xây dựng kênh tìm hiểu văn hóa Thái Lan – Lào trên nền tảng Google Site”

Đề án 31: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – “Xây dựng ngân hàng việc làm, cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên Khoa NN&VH Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN”

Đề án 32:  Trung tâm Đảm bảo chất lượng – “Kế hoạch chuẩn bị kiểm định chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2021 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Sau 4 phiên làm việc, 6 đơn vị đã được xướng tên nhận các giải thưởng cho các đề án xuất sắc:

  • Giải nhất: Khoa Sư Phạm tiếng Anh
  • Giải nhì: Trường THCS Ngoại ngữ – Phòng Đào tạo
  • Giải ba: Trung tâm Phát triển nguồn lực; Khoa NN&VH Đức; Phòng Tổ chức cán bộ 

Phát biểu tổng kết chương trình, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã chúc mừng các đơn vị có đề án đoạt giải, trong đó nhấn mạnh giải đặc biệt được trao cho Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Những người luôn đoàn kết và chiến thắng.

Hội nghị Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 đã khép lại với những thành công tốt đẹp, trong thời gian tới các đề án sẽ được nghiên cứu và thảo luận thêm để đạt được hiệu quả cao khi đưa vào thực tiễn triển khai.

Một số hình ảnh khác:

ULIS Media