Tích cực triển khai thường xuyên công tác phòng, chống dịch virus Covid-19 tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tích cực triển khai thường xuyên công tác phòng, chống dịch virus Covid-19 tại ULIS

Do diễn biến của dịch virus Covid-19, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạm dừng các hoạt động dạy học trực tiếp trên lớp cho đến hết tháng 2/2020. 

Trong thời gian nghỉ, học sinh sinh viên vẫn học tập trực tuyến trên các hệ thống LMS, Zoom, Mạng xã hội. Đồng thời, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai thường xuyên các biện pháp nhằm phòng, chống dịch, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh sinh viên trở lại trường.

Ngày 17/2/2020, đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ và sinh viên ULIS đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trong trường. Đặc biệt, Hiệu trưởng Sinh viên Hoàng Thị Minh Nguyệt cũng tham gia đoàn, ghi nhận công tác triển khai phòng chống dịch của Nhà trường, và chia sẻ một số tâm tư, nguyện vọng, góp ý của sinh viên về hoạt động này.

Công tác vệ sinh, khử trùng phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu, đáp ứng điều kiện vệ sinh phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung là việc làm được Nhà trường đặc biệt chú trọng.

Các hoạt động vệ sinh lau chùi tẩy rửa phòng diễn ra thường xuyên tại ULIS

Tại các địa điểm làm việc và khu giảng đường, Nhà trường đã tăng cường nước rửa tay, dung dịch rửa tay khô, phát khẩu trang về các phòng ban để phục vụ công tác đảm bảo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Cán bộ sinh viên cũng đều có ý thức đeo khẩu trang thường xuyên.

Hiệu trưởng Sinh viên Minh Nguyệt tham gia đoàn kiểm tra

Nhà trường cũng tích cực triển khai công tác phòng dịch, tuyên truyền phòng chống dịch với các tài liệu hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách dán tại các khu vực và qua email/ bài đăng trên website. 

Các biện pháp phòng chống dịch được dán tại các khu vực làm việc, giảng đường

Các biện pháp phòng chống, chống dịch sẽ tiếp tục được Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai hàng ngày. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Nhà trường sẽ có thêm các phương án tăng cường công tác này khi sinh viên học sinh chuẩn bị đi học trở lại và bắt đầu học tập tiếp theo chương trình học.

ULIS Media