[Video] Hành trình đi tìm phương pháp học tập phù hợp của Hiệu trưởng Sinh viên Minh Nguyệt – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Hành trình đi tìm phương pháp học tập phù hợp của Hiệu trưởng Sinh viên Minh Nguyệt

“Mình là Hoàng Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng Sinh viên Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN.

Ngày hôm nay, mình muốn kể các bạn nghe mẩu chuyện về hành trình đi tìm phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Mình rất mong video lần này sẽ hỗ trợ được các bạn trong việc tìm ra phương pháp học tập, đặc biệt là trong hành trình Chinh phục Tiếng Anh.”