chuẩn bị – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: chuẩn bị

Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN”

Ngày 06/09/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các