Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH&NCS: Lần đầu tổ chức trực tuyến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH&NCS: Lần đầu tổ chức trực tuyến

Ngày 25/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH & NCS. Sự kiện diễn ra với hình thức trực tuyến và có sự góp mặt của nhiều học giả quốc tế.

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã 3 lần tổ chức hội thảo IGRS (International Graduate Research Symposium) dành riêng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực giáo dục học, ngôn ngữ học và các lĩnh vực khác như: quốc tế học, ngôn ngữ và văn hóa xã hội, giao tiếp văn hóa và nghiên cứu dịch thuật…. Hội thảo mang bản sắc chuyên môn riêng, nội dung gắn liền với chương trình học, chương trình nghiên cứu mà học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện. Đây là cơ hội tốt để học viên cao học và nghiên cứu sinh trình bày, chia sẻ kết quả nghiên cứu và học hỏi các chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài nước.

Phát huy thành công của các hội thảo trước, Hội thảo IGRS lần thứ tư sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm 2020. Lần này Hội thảo được tiến hành đồng thời với Diễn đàn sau đại học về giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á lần thứ 10. Diễn đàn do chuyên gia các trường Đại học Sư phạm quốc lập Đài Loan, Đại học Chính trị Đài Loan, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, Đại học Osaka Nhật Bản, Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN, Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Đại học Giáo dục Hong Kong khởi xướng và đã tổ chức thành công 9 kì lần lượt tại các trường đại học trên.

Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á được tổ chức nhằm mở rộng môi trường nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu cho học viên và nghiên cứu sinh.

Hội thảo quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2019

Thời gian và địa điểm tổ chức:

–  Thời gian: Ngày 25/10/2020

Địa điểm tổ chức phòng họp: Hội trường tầng 1 tòa nhà Sunwah

Hình thức và công nghệ tổ chức: Trực tuyến

Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội thảo:

–   Nội dung: Hội thảo không giới hạn về chủ đề. HVCH, NCS có thể báo cáo về các lĩnh vực sau:

     + Ngôn ngữ học: Ngữ âm và âm vị học, các đường hướng nghiên cứu ngữ pháp (Ngữ pháp chức năng, Ngữ pháp biến đổi-tạo sinh, Ngữ pháp kết cấu..), Từ vựng học, Ngữ nghĩa học, Phong các học, Tu từ học, Phân tích diễn ngôn, Phân tích diễn ngôn phê phán, Phân tích hội thoại, Dụng học, Dụng học giao văn hóa, Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn ngữ học đối chiếu…

     + Giáo dục ngoại ngữ: Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Tâm lí học giảng dạy ngoại ngữ, Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, Lí thuyết về quá trình học, Giáo dục song ngữ, Phát triển chương trình và tài liệu dạy học, Kiểm tra đánh giá, Kỹ thuật và công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ, Chính sách ngôn ngữ và việc thực hiện chính sánh ngôn ngữ, Giảng dạy ngoại ngữ tích hợp với  nội dung chuyên ngành, tiếng Anh toàn cầu, Văn học trong dạy-học ngoại ngữ, …

     + Các lĩnh vực liên ngành: Quốc tế học, Khu vực học, Hoa kỳ học, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ văn hóa và xã hội, Ngôn ngữ văn học, Giao tiếp liên văn hóa, Nghiên cứu dịch thuật, Ngôn ngữ và truyền thông,…

Chương trình làm việc (dự kiến): 

 

Hoạt động dự kiến có gần 300 đại biểu, là các HVCH và NCS chuyên ngành ngoại ngữ trên cả nước tham gia. Hội thảo đặc biệt có sự góp mặt của 3 báo cáo viên nước ngoài, bao gồm: Rosemary Orlando (Mĩ), Raqib Chowdhury (Australia), Zhou Xiaobing (Trung Quốc).

Ban tổ chức kính mời các đại biểu quan tâm theo dõi chương trình!