Thư ngỏ về việc tham dự Ngày chính hội UNC2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội