Thư mời tham gia và tài trợ cho Hội thảo UNC2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư mời tham gia và tài trợ cho Hội thảo UNC2023

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân tham gia và tài trợ cho Hội thảo Quốc gia UNC2023: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” do Nhà trường tổ chức. Với 10 sự kiện tiền hội thảo và ngày chính hội (diễn ra vào 24.4.2023), hội thảo kỳ vọng thu hút 10.000 lượt đại biểu đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước tham dự.