Thông tin kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội