Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:  1515 /TB-ĐHNN                                                                               Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

   THÔNG BÁO

                         Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018

               Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ;

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

 1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh Trung học cơ sở toàn quốc, tốt nghiệp năm 2018.
 2. Điều kiện dự tuyển:
  • Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp Trung học cơ sở từ Khá trở lên;
  • Xếp loại tốt nghiệp Trung học cơ sở từ Khá trở lên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH    

 1. Hệ chuyên: 380 chỉ tiêu, trong đó:
1. Tiếng Anh 210 5. Tiếng Trung 35
2. Tiếng Pháp 35 6. Tiếng Nhật 35
3. Tiếng Đức 35 7. Tiếng Hàn 20
4. Tiếng Nga 10

        2. Hệ không chuyên: 80 chỉ tiêu (có hướng dẫn cụ thể sau khi tuyển xong hệ chuyên)

III. MÔN THI

 1. Môn 1: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ        (Hệ số 2)

         1.1. Thi bằng tiếng Anh:                         

                 Hình thức thi:  Trắc nghiệm và tự luận                     Thời gian: 120 phút

         1.2. Thi bằng tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn.

                Hình thức thi:

           Phần 1: Tự luận                                                  Thời gian: 60 phút

          Phần 2: Phỏng vấn                                              Thời gian: 10 phút/ thí sinh

      Đối với môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ, thí sinh có thể thi bằng một trong những tiếng sau:

 • Thi bằng tiếng Anh vào các lớp: chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Đức, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nhật, chuyên tiếng Hàn.
 • Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp
 • Thi bằng tiếng Nga vào các lớp chuyên tiếng Nga
 • Thi bằng tiếng Đức vào các lớp chuyên tiếng Đức
 • Thi bằng tiếng Trung vào các lớp chuyên tiếng Trung
 • Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật
 • Thi bằng tiếng Hàn vào các lớp chuyên tiếng Hàn

     2. Môn 2: Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên (Hệ số 1)

          Hình thức thi: Trắc nghiệm                                  Thời gian: 60 phút

      3. Môn 3: Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (Hệ số 1)

          Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận                    Thời gian: 60 phút

Cấu trúc đề thi:

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ- ĐHNN ngày 12/12/2017 và được công bố trên Website của Trường ĐHNN- ĐHQGHN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

Lệ phí:  450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.)

(Lệ phí bao gồm: Lệ phí đăng kí dự thi và lệ phí thi. Lệ phí này nộp 1 lần cùng 1 hồ sơ đăng kí dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi)

V. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi gồm:

 • Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
 • Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);
 • 2 ảnh 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ)

2. Phát hành hồ sơ:

      Thời gian: Từ ngày 03/01/2018

      Địa điểm: Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN- ĐHQGHN

3. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

     Thời gian: Từ ngày 06/02/2018 đến hết ngày 20/04/2018

      Địa điểm:  Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN-ĐHQGHN

      Lịch giao dịch: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và Chủ nhật).

4. Xem số báo danh, danh sách phòng thi, địa điểm thi và quy chế phòng thi

   Thời gian: từ ngày 15/05/2018

   Địa điểm: Tại Website Trường ĐHNN (Ulis.vnu.edu.vn) và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (flss.vnu.edu.vn). Trường không gửi Giấy báo dự thi.

5. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo ngay (bằng hình thức nhắn tin) cho Hội đồng tuyển sinh theo số điện thoại  0979 292 969 hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P.107 – nhà A1 – ĐHNN- ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội) trước ngày 19/5/2018.

6. Năm học 2018-2019, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN – ĐHQGHN không xét tuyển thẳng. Mọi minh chứng liên quan đến các thành tích đặc biệt của học sinh sẽ nộp sau khi trúng tuyển nhập học.

VI. LỊCH THI

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018

Sáng: 08 giờ 00:     Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế.

           09 giờ 00:     Thi môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ.

Chiều: 13 giờ 30:    Tập trung thí sinh;

           14 giờ 00:    Thi môn Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên.

           15 giờ 15:    Thi môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả thi được công bố trước ngày 22/6/2018 trên Website của Trường ĐHNN và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Nơi nhận:

 • Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
 • ĐHQGHN (để báo cáo);
 • Sở GD&ĐT các địa phương (để thông báo);
 • P.CT&CTHSSV, THPT CNN, P.KHTC, TTKT (để thực hiện);
 • TT. CNTT TT&HL (để đăng web);
 • Lưu: HCTH, ĐT, VH80.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

 

 

Đỗ Tuấn Minh