TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 26.02.2018 ĐẾN NGÀY 04.03.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 26.02.2018 ĐẾN NGÀY 04.03.2018

THỨ HAI, 26.02.2018

 • 8h00 -9h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h30- 10h30 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng

Quản trị.

 • 10h30-11h30 phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng Hành

chính – Tổng hợp.

 • 10h00 – 12h00 phòng 410, A1: Họp triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, khảo thí, KHCN, xếp hạng ĐH và lấy ý kiến phản hồi của người học ở các khoa đào tạo.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHCN, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm ĐBCL, Trưởng các Khoa đào tạo đại học chính quy, Trưởng Khoa SĐH.

 • 14h00 từ sân A1 (xe xuất phát): Ban Giám hiệu đi chúc mừng Bệnh viện E, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện ĐHQGHN, Khoa y dược, Học viện Quân y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

THỨ BA, 27.02.2018

 • 8h00-9h00 phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Phát triển nguồn lực.
 • 8h30- 10h00 phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng HTPT, lãnh đạo Phòng Quản trị, lãnh đạo Phòng HCTH và Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN (Khoa ĐT&BDNN chuẩn bị nội dung).

 • 10h00- 11h30 phòng 301, A1:Họp Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh (nay là Khoa SPTA, Khoa NN&VHCNNTA, Khoa Tiếng Anh)

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm Khoa Anh theo QĐ số 335/QĐ-ĐHNN ngày 19/01/2018: Vũ Hải Hà, Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Văn Lợi, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Minh Hoàng, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Lâm Quang Đông, Phạm Văn Kim, Khoa Anh Việt, Nguyễn Thị Thanh An /c Vũ Hải Hà chuẩn bị tài liệu).

 • 10h00 – 11h30 phòng 201, A1: Hiệu trưởng làm việc với Tổng thư ký Quỹ One Asia

Foundation về việc chuẩn bị tổ chức hội thảo quốc tế One Asia Convention in Hanoi 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc, Trưởng các Phòng: Khoa học và Công nghệ, Hợp tác và Phát triển; Tổng thư ký Hidekazu Nishizuka, nghiên cứu viên cao cấp Joon – Kon Chung, cán bộ của quỹ Sato Junpei.

 • 14h00-15h00 phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm

CNTT-TT&HL.

 • 14h00- 15h30 phòng 301, A1:Họp giao nhiệm vụ thực hiện giai đoạn II chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước.

Thành phần: Chủ nhiệm Đề tài, Phó Chủ nhiệm Đề tài, Trưởng phòng KHTC, bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Thư ký đề tài) và các cán bộ được mời.

THỨ , 28.02.2018

 • 8h00 -9h30 tại phòng 301, A1: Họp về việc khai thác cơ sở vật chất nhà B3 và hệ thống đào tạo trực tuyến.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng KHTC, Giám đốc TT.PTNL, Trưởng khoa ĐT&BDNN, Giám đốc TT. CNTT-TT&HL.

 • 9h30 -11h00 tại phòng 301, A1: Họp về quy hoạch cảnh quan của Nhà trường.

Thành phần: Ban Giám hiệu, các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Vũ Tiến Thịnh (P.HCTH),  Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Lê Khánh Trang, Lê Văn Tuyển(P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đình Hùng, Chu Mạnh Hùng (P.QT).

 • 14h00 -15h00 phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Thanh tra và Pháp chế.

THỨ NĂM, 01.3.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 -10h00 tại HT tầng 1, Sunwah: Khai giảng khóa học tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú của Công ty điện tử Sam Sung khóa I năm 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, đại diện Công ty điện tử Sam Sung, giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc và học viên tham gia khóa học.

 • 8h00 -10h00 tại phòng 207, A1: Họp về việc chuẩn bị cho Hội nghị Hợp tác phát triển.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng HTPT.

 • 10h00 -11h30 tại phòng 207, A1: Họp về xây dựng kế hoạch đổi mới công tác thực tập nghiệp vụ cho sinh viên.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng CT và CTHSSV.

THỨ SÁU, 02.3.2018

 • 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Từ ngày 01/3 09/3/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.