Thông báo về việc phục vụ học liệu số hoá – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc phục vụ học liệu số hoá

Theo thông báo số 95/TB-ĐHNN, toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các hệ đào tạo trong Trường sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để phòng chống dịch bệnh viêm phổi do vi rút Corona biến chủng (2019-nCoV) gây ra. Trong thời gian nghỉ học nói trên, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL của Trường vẫn hoạt động. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp bạn đọc có thể tham khảo tài liệu số toàn văn hoặc một phần tại nhà bằng những cách sau:

  1. Phần mềm Book worm – TT. Thông tin – Thự viện ĐHQG Hà Nội: https://bookworm.lic.vnu.edu.vn/
  1. Tài nguyên số của Nhà trường: http://repository.ulis.vnu.edu.vn/
  2. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài: https://js.vnu.edu.vn/ER/  
  3. Thư mục bài tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài trong đường dẫn: https://bit.ly/2w36UhT hoặc bài báo đã được tải sẵn trong đường dẫn: https://cutt.ly/srS5lA2

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 024 66808743 và 02466808714; hoặc email: tthoclieu@gmail.com.

Nhà trường trân trọng thông báo.