học liệu số – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: học liệu số

Thông báo về việc phục vụ học liệu số hoá

Theo thông báo số 95/TB-ĐHNN, toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các hệ đào tạo trong Trường sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để phòng chống dịch bệnh viêm phổi do vi rút Corona