Thông báo về việc dự kiến kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 và năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc dự kiến kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 và năm 2019

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu người học, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 và 2019 như sau:

  1. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ:

– Đợt tuyển sinh: 2 đợt/ năm (tháng 4 và tháng 9)

– Các chuyên ngành tuyển sinh:

+ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh;

+ Ngôn ngữ Anh;

+ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga;

+ Ngôn ngữ Nga;

+ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp;

+ Ngôn ngữ Pháp;

+ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc;

+ Ngôn ngữ Trung Quốc

– Chỉ tiêu: không giới hạn

  1. Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ:

– Đợt 1/2018 (thi tuyển vào tháng 4/2018): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Hàn

– Đợt 2/2018 (thi tuyển vào tháng 9/2018): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn

– Đợt 1/2019 (thi tuyển vào tháng 4/2019): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh

– Đợt 2/2019 (thi tuyển vào tháng 9/2019): Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Nga; Ngôn ngữ Nga; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp; Ngôn ngữ Pháp; Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn

Chỉ tiêu dự kiến cụ thể cho từng chuyên ngành như sau:

Trân trọng thông báo!