Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa QH.2014.F1 bổ sung đợt tháng 7/2018 và sinh viên bằng kép – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội