Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngày 29/12/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã được trao Quyết định số 5063/QĐ-ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Trong đó ghi rõ, ĐHQGHN giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc từ năm 2018 theo đúng Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN và chương trình đào tạo đã được ban hành kèm theo các Quyết định số 1885/QĐ-ĐHQGHN và 1887/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/06/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Như vậy, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trở thành đơn vị đầu tiên trong số 23 trường đại học, cao đẳng trong nước có dạy tiếng Hàn mở chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Trước đây, muốn học ngành này, học viên trong nước đều phải sang nước ngoài học. Với quyết định này, học viên cao học tại Việt Nam có cơ hội tiếp tục học tập và nghiên cứu trong nước để lấy bằng thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Dự kiến CTĐT thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2018. Chương trình học đảm bảo tiêu chuẩn của ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT với các thầy cô giáo nhiều năm kinh nghiệm.

ULIS Media