Thông báo về tổ chức tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về tổ chức tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm 2022

[TUYỂN SINH BẰNG KÉP NĂM 2022]
Bạn nào đang quan tâm tới các chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) tại ULIS thì mau mau đăng ký tham gia buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến được tổ chức vào ngày 11/7 sắp tới!
Link đăng ký: https://bit.ly/tvtsbkulis
Thông tin về CTĐT Bằng kép:
https://youtu.be/x067QnrwzVQ
Fanpage CTĐT Bằng kép: https://www.facebook.com/bangkepulisvnu