Khoa Luật – ĐHQGHN tuyển sinh 80 chỉ tiêu CTĐT thứ 2 (Bằng kép) cho sinh viên ĐH Ngoại ngữ năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội