Thông báo về Hội thảo công bố Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Hội thảo công bố Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2017

Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đề xướng, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tài trợ kinh phí, được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2015 và đã trở thành một trong những sản phẩm khoa học quan trọng trong Chiến lược phát triển Khoa học  – Công nghệ của Nhà trường.

Ngày 26/4/2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã kí quyết định số 761/QĐ-ĐHNN về việc thành lập Nhóm xây Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016 gồm 7 thành viên, trong đó 5 thành viên đến từ   Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học là TS. Nguyễn Ngọc Anh, GS.TS. Hoàng Văn Vân, GS.TS. Nguyễn Quang, PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Lê Hùng Tiến; 1 thành viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng là ThS. Nguyễn Việt Hùng và 1 thành viên đến từ Trung tâm Khảo thí là ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến. Trải qua 6 tháng làm việc miệt mài với sự trợ giúp của các tập thể, cá nhân trong vào ngoài Trường, vào ngày 31 tháng 10 năm 2017,  Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016 đã được hoàn thành.

Ngày 8/11/2017, Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã kí quyết định số 2275/QĐ-ĐHNN quyết định tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2017.

HỘI THẢO

CÔNG BỐ BÁO CÁO GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ THƯỜNG NIÊN 2016

 1. THỜI GIAN

8h30 – 10h30  thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2017

 1. ĐỊA ĐIỂM

Hội trường nhà Sunwah, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

III. THÀNH PHẦN

 1. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

– Đại diện BGH

– Đại diện các đơn vị

– Nhóm xây dựng Báo cáo (7)

– Một số cá nhân có đóng góp cho Báo cáo

– Các cán bộ quan tâm

 1. Khách mời

– Đại diện BQL ĐA NNQG 2020

– Đại diện ĐHQGHN

CHƯƠNG TRÌNH

 • 8h00 – 8h30: Đón tiếp ĐB
 • 8h30 – 8h35: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
 • 8h35 – 9h00: Khai mạc, Phát biểu của lãnh đạo Trường,

Ban Quản lí  Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (nếu đến)

 • 9h00 – 9h30: Trưởng nhóm (TS. Nguyễn Ngọc Anh) trình bày
 • 9h30 – 9h50: Tiệc trà
 • 9h50 – 10h20: Trao đổi, thảo luận
 • 10h20 – 10h30: Bế mạc