Thông báo về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”

Thực hiện Công văn số 2633-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về triển khai các hoạt động tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo và vận động cán bộ, viên chức và HSSV hưởng ứng cuộc thi với các nội dung như sau:

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên website http://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (http//:pbgdpl.hanoi.gov.vn), Báo Kinh tế và Đô thị.

Để cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Theo quy định, mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 1 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu. Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia dự thi chính thức 1 lần. Người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 60 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

Phần mềm sẽ chấm điểm tự động. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 40 điểm. Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của cuộc thi bắt đầu từ ngày 28/7/2020 và kết thúc dự thi trên hệ thống website của cuộc thi vào 17h, ngày 10/10/2020.

Thể lệ cuộc thi, giải thưởng được đăng tải tại trang: http://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn

Trân trọng thông báo