Thông báo tổ chức cuộc thi tuyên truyền về Nhà trường “ULIS – Tôi tự hào” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức cuộc thi tuyên truyền về Nhà trường “ULIS – Tôi tự hào”

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tuyên truyền về Nhà trường “ULIS – Tôi tự hào”

I.MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

 • Giới thiệu về truyền thống, sự phát triển của Nhà trường;
 • Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh, nhận diện thương hiệu của Nhà trường;
 • Nâng cao hiểu biết của cán bộ, giảng viên, người học và xã hội về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Nhà trường;
 • Tạo cơ hội để cán bộ, giảng viên, người học phát huy tinh thần sáng tạo và thể hiện tài năng.
II.ĐỐI TƯỢNG, CÁCH THỨC THAM GIA
 • Cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên, sinh viên, học sinh toàn trường;
 • Tham gia theo cá nhân, nhóm hoặc tập thể lớp, đơn vị;
 • Đăng ký tham gia và nộp sản phẩm theo đường link do BTC cung cấp;
 • Không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi cá nhân/nhóm tác giả.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

+ Từ 10/4/2023- 20/5/2023: Nhận đăng ký và sản phẩm dự thi qua đường link https://bit.ly/thituyentruyenULIStoituhao

+ Từ 20/5/2023 – 27/5/2023: Triển khai bình chọn trực tuyến các sản phẩm dự thi;

 • Địa điểm: Các sản phẩm được đăng tải và tổ chức bình chọn trên Fanpage Facebook Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
IV. THỂ LỆ DỰ THI

3.1. Nội dung cuộc thi:

 • Sản phẩm dự thi là video clip có nội dung tuyên truyền về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, truyền thống, sự phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (ULIS);
 • Nội dung cần truyền tải: Từ hình ảnh logo của ULIS, tác giả/nhóm tác giả cần nêu rõ, diễn thuyết được về (i) sứ mạng; (ii) tầm nhìn; (iii) giá trị cốt lõi; (iv) triết lý giáo dục và (v) khẩu hiệu hành động của ULIS và các nội dung liên quan khác.
 • Tài liệu tham khảo: Xem tại đây
3.2. Quy định đối với sản phẩm dự thi
 • Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi bằng cách upload sản phẩm lên google drive và gửi lại link bài dự thi về cho BTC
 • Sản phẩm dự thi phải là video clip đảm bảo chất lượng, độ phân giải tối thiểu HD 720p, định dạng .MP4, .MOV và độ dài không quá 03 phút;
 • Video clip dự thi phải có nội dung phù hợp, truyền tải chính xác theo nội dung quy định tại mục 3.1 của Thông báo này;
 • Nội dung, hình ảnh thể hiện trong video clip không trái với các quy định của pháp luật, phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt
 • Video clip dự thi có thể sử dụng đa dạng hiệu ứng, cách thức trình bày;
 • Đội thi chịu trách nhiệm về bản quyền của bài thi, bản quyền của âm thanh, hình ảnh sử dụng trong video clip; bài thi phải là tác phẩm không đăng trên các phương tiện truyền thông hoặc tham gia cuộc thi khác tính đến ngày kết thúc cuộc thi theo kế hoạch này.
 • BTC có toàn quyền sử dụng sản phẩm dự thi đạt giải như một sản phẩm truyền thông của Nhà trường
 • BTC có quyền huỷ bài dự thi của những sản phẩm vi phạm bản quyền và quy định tại mục 2
3.3. Cách thức tính điểm

– Điểm bài dự thi: 60% điểm chấm của BGK + 40 % điểm bình chọn

– Bài dự thi sẽ được đăng tải trên kênh fanpage của Trường và triển khai bình chọn, tính điểm cụ thể như sau:

Điểm bình chọn = (Điểm like + 2 * Điểm share)/2

Số lượt like/share Điểm quy đổi
Từ 2000 trở lên 10
1000-2000 8
800-999 6
600-799 4
400-599 3
100-399 2
0-99 1

+ Lưu ý:

 • Lượt chia sẻ (share) phải đảm bảo chế độ công khai, 01 tài khoản chia sẻ tối đa 03 lần
 • Lượt yêu thích tính là tổng lượt like trên bài đăng của đội thi tại trang fanpage của Ban Tổ chức (các biểu tượng “wow”, “love” và “haha” được tính tương đương).
 • Thời gian bình chọn dự kiến là 07 ngày, các bài dự thi được đăng tải theo lịch của Ban Tổ chức.
3.4. Cơ cấu giải thưởng
 • 01 giải Nhất: 10 triệu đồng;
 • 02 giải Nhì: 5 triệu đồng;
 • 03 giải Ba: 3 triệu đồng;
 • 03 Giải yêu thích: 2 triệu đồng (dành cho 03 sản phẩm có điểm bình chọn cao nhất, và có số lượt like nhiều nhất)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Phòng CT&CT HSSV:

 • Chuẩn bị nội dung, tài liệu (Kế hoạch, Thể lệ, Thông báo) và tổ chức cuộc thi.
 • Đơn vị đầu mối thực hiện; cung cấp thông tin, tư liệu cho các đội
2.Các đơn vị:
 • Thông báo, khuyến khích người học, người lao động tham gia cuộc thi;
3. Trung tâm CNTT TT HL:
 • Tuyên truyền về cuộc thi trên các trang tin do Trung tâm quản lý;
 • Hỗ trợ chuyên môn cho các đội thi;
 • Chịu trách nhiệm cho phần bình chọn các sản phẩm dự
4. Công đoàn Trường
 • Thông báo, triển khai 100% đơn vị trong toàn trường có sản phẩm dự
5.   Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
 • Tuyên truyền cuộc thi tới 100% chi đoàn, chi hội;
 • Cấp chứng nhận cho các đội tuyển tham gia đạt giải.

Thông tin về cuộc thi vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Tá, phòng CT&CT HSSV (số điện thoại: 0982907729, email: nguyenducta1811990@gmail.com).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tuyên truyền về Nhà trường “ULIS – Tôi tự hào”. Hiệu trưởng đề nghị các phòng ban chức năng, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng kế hoạch để cuộc thi được thành công. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có các vấn đề phát sinh, đề  nghị  BTC (qua phòng CT&CT HSSV) giải đáp.