Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức ngạch giảng viên năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức ngạch giảng viên năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đặc cách viên chức ngạch giảng viên

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2015; Căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-ĐHNN ngày 09/03/2015, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức ngạch giảng viên như sau:

 1. Tiêu chuẩn chuyên môn:
 • Có học vị tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
 • Có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc gia có uy tín thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm;
 • Cam kết có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu (có phản biện được đơn vị chấp nhận).
 1. Các tiêu chuẩn khác
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương đối với giảng viên giảng dạy ngoại ngữ (là ngoại ngữ 2); Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương đối với giảng viên giảng dạy các môn học khác;
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường ĐH, CĐ.
 1. Các ứng viên có nguyện vọng xét tuyển đặc cách viên chức ngạch giảng viên nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
 • Địa điểm: Phòng 302, Nhà A1.
 • Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
 • Hồ sơ xét tuyển đặc cách (phụ lục đính kèm)

Download Thông báo và Phụ lục: LINK