Thông báo số 4 về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 4 về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Quyết định 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Thông báo số 279/TB-ĐHNN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 710/TB-ĐHNN ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 730/TB-ĐHNN ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021;

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại Công văn số 1753/UBND-KGVX ngày 04/06/2021 về việc tăng cường công tác chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021 và Hướng dẫn liên ngành số 8563/HDLN:YT-GDĐT ngày 03/6/2021 của Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhất hoạt động phòng, chống dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 được chia làm 02 đợt.

– Đợt 1 ngày 15/6/2021: Dành cho các thí sinh ở Hà Nội (không có thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phòng tỏa). Lịch thi chi tiết thực hiện theo Thông báo số 730/TB-ĐHNN ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ.

– Đợt 2: Dành cho thí sinh các tỉnh khác (nhà trường sẽ nhắn tin, gọi điện cho những thí sinh này, đồng thời đăng danh sách này trên trang Website của trường); thí sinh Hà Nội vì lý do thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phòng tỏa nên không thể tham dự thi đợt 1. Nhà trường sẽ nhắn tin cho từng thí sinh đã đăng ký dự thi thông tin chi tiết ngay sau khi có lịch thi đợt 2.

  1. Các thí sinh dự thi và người thân đưa thí sinh đến dự thi phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Đồng thời, thí sinh cần khai báo y tế theo mẫu đính kèm Thông báo này (có trên website của Trường ĐH Ngoại ngữ hoặc website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) có chữ ký xác nhận của phụ huynh học sinh và nộp tại điểm thi trước buổi thi.
  2. Các thí sinh không thể dự thi vì bị trùng lịch thi, diện F0, F1, F2, đang trong giai đoạn cách ly, giãn cách, muốn hoàn trả lệ phí thi tuyển vì những lý do trên cần gửi bản chụp Đơn đề nghị có xác nhận của phụ huynh (theo mẫu) kèm theo bản chụp Phiếu đăng ký dự thi (bản đã giao lại cho thí sinh khi nộp hồ sơ tuyển sinh), minh chứng lý do không thể dự thi (như Thẻ dự thi của trường bị trùng lịch thi; Giấy chứng nhận thuộc diện F0, F1, F2, đang trong giai đoạn cách ly; thí sinh thuộc diện giãn cách toàn tỉnh/thành phố không cần nộp minh chứng) và nộp trực tuyến thông qua biểu mẫu theo đường link sau: http://bit.ly/ktcnn21

Hạn nộp Đơn đề nghị: trước 17h ngày 15/6/2021.

Nhà trường sẽ đối chiếu thông tin và chuyển khoản hoàn trả lệ phí tuyển sinh dự kiến trước ngày 30/6/2021.

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên như Thông báo số 279/TB-ĐHNN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 107 nhà A1) Trường Đại học Ngoại ngữ, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 02437548137 – 0979292969 – 0964060697 – 0928003530.

Trân trọng thông báo./.

>>TẢI TỜ KHAI Y TẾ VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ LỆ PHÍ TẠI ĐÂY.