TUẦN 51, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 51, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 14/6/2021 

 

8:00 – 11:00, tại sân nhà A2 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi diễn tập công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với Kỳ thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021. 

Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 15/6/2021, cán bộ Bệnh viện ĐHQGHN. 

14:00 – 15:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi tập huấn nghiệp vụ coi thi đối với Trưởng điểm, Trưởng Thư ký, Thư ký, Ban chỉ đạo Hội đồng thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 15/6/2021. 

Thành phần tham dư: Trưởng điểm, Trưởng Thư ký, Ban chỉ đạo Hội đồng thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 15/6/2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT-TT&HL. 

15:00 – 17:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ coi thi Hội đồng thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 15/6/2021. 

Thành phần tham dư: thành viên Hội đồng thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 15/6/2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Trung tâm CNTT-TT&HL. 

19:00 – 21:00, P.410 A1 và Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi phổ biến quy chế thi và các lưu ý đối với thí sinh tham dự kỳ thi Tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 15/6/2021. 

Thành phần tham dư: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Trịnh Hải Tuấn (Trung tâm CNTT-TT&HL). 

THỨ BA, 15/6/2021 

 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm giảng viên xây dựng môn học “Design your life”.  

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT và nhóm giảng viên giảng viên phụ trách xây dựng môn học “Design your life”. 

15:30 – 17:00, tại Zoom Meeting và P.410, A1  

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về nội dung hợp tác của trường ĐHNN, ĐHQGHN với trường ĐH KH&CN Kiện Hành, Đài Loan.  

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV và P.HTPT. 

THỨ TƯ, 16/6/2021 

 

8:00 – 11:00, tại Zoom Meeting và P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban Qúy II/2021. 

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

13:30 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị VC, NLĐ và Tổng kết năm học 2020-2021 Khoa NN&VH Pháp. 

Thành phần tham dự: Đại diện BCH Công đoàn Trường; toàn thể Ban chủ nhiệm, viên chức, người lao động Khoa NN&VH Pháp. 

14:00 – 17:00, P.101, A3 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Ban tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác hậu kiểm tuyển sinh sau đại học đợt 1 (năm 2021) tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dư: lãnh đạo và chuyên viên K.SĐH. 

THỨ NĂM, 17/6/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc về các nội dung hậu UNC2021 và chuẩn bị cho UNC2022. 

Thành phần tham dự: toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN, bà Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL). 

9:00 – 11:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị VC, NLĐ và Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 của Phòng Quản trị. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động của P.QT. 

9:00 – 11:45, Phòng Hà Nội, Tòa nhà ULIS – SUNWAH 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị VC, NLĐ, Hội nghị tổng kết và công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 của Trung tâm Phát triển nguồn lực. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động của TT. PTNL. 

9:30 – 11:30, tại P.410, A1 

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội nghị VC, NLĐ và Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 Phòng Khoa học và Công nghệ. 

Thành phần tham dư: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học Liệu.  

Thành phần tham dư: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh (TT.CNTT-TT&HL). 

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting và P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi ký kết hợp tác giữa trường ĐHNN, ĐHQGHN với trường ĐH KH&CN Kiện Hành, Đài Loan. 

Thành phần tham dư: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Trần Thị Khánh Vân, Phạm Thị Thu Hiền (P.CT&CT HSSV), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, K.NN&VH Trung Quốc và K.SPTA. 

THỨ SÁU, 18/6/2021 

 

8:30 – 10:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp với các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn xây dựng báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng trường. 

Thành phần tham dự: toàn bộ các trưởng nhóm và thư ký, TT.ĐBCL, lãnh đạo P.HCTH và các chuyên viên văn thư. 

10:30 – 12:00, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác quy hoạch 1/500 trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 

THỨ BẢY, 19/6/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 20/6/2021 

 

 

 

    

                         

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  1. Ngày 15/6/2021, từ5:30 đến 12:00, tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, trường ĐHNN, ĐHQGHN (nhà A2, nhà C1, nhà C2, nhà B2): Tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT CNN.