THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA 2021: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC GIA 2021: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để phù hợp với điều kiện “bình thường mới” của thế giới do ảnh hưởng của Covid-19, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” qua hình thức trực tuyến. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, giáo viên ngoại ngữ các cấp, các nhà khoa học trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian (dự kiến): 7h30 – 12h30, ngày 24/4/2021
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến
3. Nội dung hội thảo: Các vấn đề liên quan đến nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam
4. Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: tiếng Việt, tiếng Anh
5. Kỷ yếu hội thảo:Phát hành Kỷ yếu tóm tắt (bản mềm) và xuất bản Kỷ yếu toàn văn các bài viết có chất lượng tốt đảm bảo quy trình thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Gửi báo cáo và đăng ký tham dự
6.1. Gửi báo cáo đăng kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo
– Thời gian gửi báo cáo: trước 31/12/2020
– Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (tiêu đề, tóm tắt, từ khóa bài viết phải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) qua địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn, vào Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2021”, làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản người dùng và gửi bài. (Lưu ý: Đối với tác giả đã có tài khoản trên hệ thống, không cần tạo tài khoản mới). Bài viết không dài quá 15 trang A4 trình bày theo đúng quy định.
– Hình thức trình bày bài viết: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2cm. Cụ thể:
Tên bài: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; tác giả: (học hàm học vị + họ tên) chữ thường, đậm. (Ví dụ: PGS.TS. Nguyễn Văn An); đơn vị công tác: chữ thường, đậm (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN); địa chỉ email; tóm tắt (tiếng Việt, khoảng 200 từ), từ khóa (tối đa 5 từ hoặc cụm từ); abstract (tiếng Anh, khoảng 200 từ), key words; các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm; tài liệu tham khảo sắp xếp theo tên tác giả (thứ tự a,b,c…). Trình bày tài liệu theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin.
– Ban tổ chức hội thảo sẽ chọn lọc các bài viết tốt để trình bày tại hội thảo.
– Đối với các tác giả không gửi bài toàn văn đăng kỷ yếu, có thể gửi tóm tắt để đăng ký trình bày tại hội thảo. Yêu cầu ngoài tóm tắt bài viết theo quy định trên, tác giả gửi kèm những nội dung chính cần trình bày (khoảng 1 trang A4).
– Hình thức và thời gian báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày trực tuyến trong 15 phút.
6.2. Đăng ký tham dự:
Đại biểu gửi đăng ký tham dự theo mẫu kèm thông báo này tới Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 trước ngày 01/3/2021 qua địa chỉ: khcnulis@gmail.com
7. Kinh phí và lệ phí tham dự Hội thảo
7.1. Kinh phí tổ chức: Kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động tổ chức Hội thảo.
7.2. Lệ phí tham dự Hội thảo:
+ Đại biểu có gửi bài viết gửi tham dự Hội thảo không phải là cán bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (ULIS), Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (UFLS) và Trường Đại hoc Ngoại ngữ – Đại học Huế (HUCFL) gửi bài viết tham dự hội thảo nộp 800.000đ (bao gồm phí thẩm định, phí nhận kỷ yếu toàn văn gửi về địa chỉ đăng ký với BTC và phí tham dự HT).
Để thuận tiện cho việc thẩm định và biên tập bài, đề nghị tác giả gửi minh chứng đã chuyển khoản về địa chỉ khcnulis@gmail,com trước 31/12/2020.
+ Đại biểu chỉ đăng ký tham dự hội thảo online nộp 100.000đ (đại biểu sẽ nhận tài liệu Hội thảo qua địa chỉ email đăng ký với BTC)
· Đối với đại biểu ULIS, UFLS, HUCFL: Nhà trường hỗ trợ phí thẩm định và phí tham dự Hội thảo. Tác giả và cán bộ của ULIS, UFLS, HUCFL có nhu cầu nhận Kỷ yếu nộp 250.000đ/cuốn bằng chuyển khoản và gửi minh chứng qua email: khcnulis@gmail.com
7.3. Thông tin tài khoản:
Tên TK: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Số TK: 21510005595995 Tại: Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, CN Cầu Giấy
Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ: PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Phụ trách Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, ĐT: 0942969309, email: dhnganhn@gmail.com.
Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp và các cá nhân quan tâm.