Thông báo số 1 – Hội thảo Quốc gia 2018 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 1 – Hội thảo Quốc gia 2018 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo kế hoạch hoạt động khoa học thường niên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2018 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian (dự kiến): 8h00 – 17h00, ngày 10/4/2018.
  2. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Nội dung hội thảo: nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học.
  4. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: tiếng Việt.
  5. 5. Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
  6. Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài

6.1. Đăng ký tham dự:

Đại biểu đăng ký tham dự bằng cách tạo một tài khoản truy cập hệ thống Quản lý hội thảo trực tuyến tại địa chỉ ocs.ulis.vnu.edu.vn trước ngày 31/12/2017.

6.2. Báo cáo tham luận

– Thời hạn gửi bài: trước 31/12/2017

– Tác giả gửi toàn văn bài viết bằng tiếng Việt +  tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (có từ khóa) qua địa chỉ http://ocs.ulis.vnu.edu.vn và làm theo hướng dẫn tại đây >>>.

– Hình thức trình bày bài viết: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách trên, dưới 2cm. Cụ thể:

Tên bài: chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; tên tác giả: đậm (ví dụ: Nguyễn Văn An); đơn vị công tác: chữ thường, đậm (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN); địa chỉ email; tóm tắt (tiếng Việt), từ khóa (tối đa 5 từ hoặc cụm từ); abstract (tiếng Anh), key words; các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm. Tác giả được trích dẫn trong bài để trong ngoặc đơn, ví dụ: (Baker, 2013; Cù Đình Tú, 1980). Danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài được sắp xếp theo tên tác giả Việt Nam hoặc họ của tác giả nước ngoài (thứ tự a, b, c…). Trình bày tài liệu theo APA, ví dụ: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên ấn phẩm. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản (Nxb). Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin. Tài liệu tham khảo tiếng nước nào ghi bằng chữ viết nước đó theo đúng quy định APA, trật tự từ tài liệu tiếng Việt đến tài liệu tiếng Anh, Ả rập, Đức, Hàn, Nga, Nhật, Pháp, Thái, Trung.

– Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Mỗi báo cáo được trình bày trong 15 phút. Tác giả tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm PPT 2007 và mang đến trình bày tại hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức.

  1. Kinh phí và lệ phí tham dự Hội thảo

7.1. Ngân sách nhà nước dành cho hoạt động tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên.

7.2. Lệ phí tham dự Hội thảo

+ Tác giả (không thuộc cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng) gửi bài viết tham dự hội thảo nộp 1.000.000đ (bao gồm phí thẩm định, phí nhận kỷ yếu và phí tham dự hội thảo).

+ Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo nộp 500.000đ (bao gồm phí tham dự hội thảo và kỷ yếu)

  • Đối với cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng: Nhà trường hỗ trợ phí thẩm định và phí tham dự Hội thảo. Tác giả và cán bộ của 3 trường này có nhu cầu nhận Kỷ yếu nộp 200.000đ/cuốn

7.3. Lệ phí Hội thảo xin gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN hoặc chuyển khoản theo thông tin:

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Số tài khoản: 1507201002556
Ngân hàng: NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

  • Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản và mang giấy chuyển tiền đến Ban tổ chức khi tham dự hội thảo.

Đại biểu được chính thức xác nhận đăng ký tham dự Hội thảo sau khi đã gửi lệ phí Hội thảo theo quy định trên.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: PGS. TS. Lâm Quang Đông, Trưởng Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, ĐT: 0913323447, email: volamthudong@gmail.com.

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên và cá nhân quan tâm.

Trân trọng./.