Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Lê Thị Hồng Duyên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Lê Thị Hồng Duyên

Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Lê Thị Hồng Duyên

Đề tài: ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context (Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam)

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;

Mã số: 62140111;

Người thực hiện: Lê Thị Hồng Duyên

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn:

Cán bộ hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Nụ

Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Đỗ Tuấn Minh

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 – A3,

Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên, ncs và cá nhân quan tâm tham dự!

Trân trọng thông báo!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, vui lòng xin xem tại đây

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, vui lòng xin xem tại đây

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY!

http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn