Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy

Tên đề tài luận án:

English Reading Strategy Use by University Students in Vietnam
(Nghiên cứu chiến lược đọc tiếng Anh của sinh viên đại học ở Việt Nam)

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh;
Mã số: 9140231.01;
Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Thủy
Nghiên cứu sinh: Khóa QH.2013
Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
PGS. Lâm Quang Đông

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3,
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Thông tin luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!