[12/4/2018] ĐHQGHN tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[12/4/2018] ĐHQGHN tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy 2018

Chương trình tư vấn trực tuyến (live tream) tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 vào ĐHQGHN (Chương trình được phát trực tiếp trên facebook: VNU – Đại học Quốc gia Hà Nội, Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội và kênh YouTube ĐHQGHN: VNU Media từ 14h đến 16h30 ngày 12/4/2018).