Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến

Tên đề tài luận án:

An investigation into the cut-store validity of the VSTEP.3-5 listening test Nghiên cứu xác trị điểm cắt của kết quả bài thi Đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3,
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Yến
Nghiên cứu sinh: Khóa QH.2014

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh;
Mã số: 62 14 01 11

Cán bộ hướng dẫn:

GS. Nguyễn Hòa
GS. Fred Davidson

Thông tin luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!