Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2022

Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố thống kê thí sinh theo ngành thi trong kỳ thi năm 2022:

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2022

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI

STT Mã Ngành Tên Ngành Số thí sinh
1 701  Tiếng Anh 2012
2 702  Tiếng Nga 117
3 703  Tiếng Pháp 379
4 704  Tiếng Trung 412
5 705  Tiếng Đức 390
6 706  Tiếng Nhật 345
7 707  Tiếng Hàn Quốc 318
Tổng: 3973
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

Lưu ý: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong hồ sơ đã nộp, thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ. Đối với thí sinh nộp nhiều hồ sơ, thí sinh phải xác nhận ngành thi duy nhất vào buổi sáng làm thủ tục dự thi.