Thông báo điều chỉnh hình thức nhập học lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo điều chỉnh hình thức nhập học lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC NHẬP HỌC LỚP 10 K53 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Kính gửi Quý vị phụ huynh học sinh!

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 thông báo điều chỉnh hình thức và thời gian nhập học như sau:

1. Tạm dừng việc nhập học trực tiếp tại trường vào ngày mai 09/07/2021.

2. Phụ huynh học sinh xác nhận nhập học dưới hình thức trực tuyến tại link: https://forms.gle/coSNnSLopAcz85cRA

3. Thời gian xác nhận: Từ 7h30 đến 16h30 ngày 09/07/2021. Sau thời gian này, nếu phụ huynh không xác nhận nhập học thì coi như đã từ chối việc nhập học. 

4. Mỗi phụ huynh chỉ thực hiện việc hoàn thành biểu mẫu một lần. Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường sẽ thông báo tiếp theo về việc nộp hồ sơ bản cứng và các hoạt động liên quan sau ngày 09/07/2021.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0243-754-9958 hoặc 0979.292.969

Xin trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 2021