Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng.

Quý vị phụ huynh và học sinh có thể tải cấu trúc đề thi tại đây: Link.