Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thống kê thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố thống kê thí sinh theo ngành thi trong kỳ thi năm 2021:

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2021

THỐNG KÊ THÍ SINH THEO NGÀNH THI ĐẾN HẾT NGÀY 15/5/2021

Lưu ý: Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong hồ sơ đã nộp, thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ. Đối với thí sinh nộp nhiều hồ sơ, thí sinh phải xác nhận ngành thi duy nhất vào buổi sáng làm thủ tục dự thi.

STT

Mã Ngành

Tên Ngành

Số thí sinh

1

701

 Tiếng Anh

1221

2

702

 Tiếng Nga

103

3

703

 Tiếng Pháp

219

4

704

 Tiếng Trung

297

5

705

 Tiếng Đức

231

6

706

 Tiếng Nhật

290

7

707

 Tiếng Hàn Quốc

198

Tổng:

2559