Tập huấn rà soát, thống kê đội ngũ CBKH theo ngành, chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực KH&CN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tập huấn rà soát, thống kê đội ngũ CBKH theo ngành, chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực KH&CN

Ngày 15/11/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tập huấn rà soát, thống kê đội ngũ CBKH theo ngành, chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực KH&CN cho cán bộ các đơn vị.

Đến dự và tham gia buổi tập huấn có TS. Dương Quỳnh Hoa – Trưởng phòng TCCB, ThS. Trịnh Hải Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL và gần 30 cán bộ phụ trách công tác thống kê tại các đơn vị có viên chức, người lao động mã ngạch giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

Trong buổi tập huấn, ThS. Trịnh Hải Tuấn và cô Dương Mai Nga – Chuyên viên phòng TCCB đã hướng dẫn cụ thể cách thống kê đội ngũ cán bộ khoa học cơ hữu tham gia hoạt động đào tạo theo các ngành, chuyên ngành đào tạo; theo các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên của ĐHQGHN; thống kê đề tài nghiên cứu khoa học, các sản phẩm khoa học và công nghệ khác; thống kê thông tin cơ bản về chức danh, trình độ đào tạo và mức độ tham gia giảng dạy theo các ngành/chuyên ngành đào tạo của giảng viên thỉnh giảng/kiêm nghiệm. Bên cạnh đó, các thắc mắc của các cán bộ về công tác thống kê cũng được giải đáp cụ thể.

Hoạt động tập huấn rà soát, thống kê đội ngũ CBKH theo ngành, chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực KH&CN được tổ chức nhằm thực hiện công văn số 4250/ĐHQGHN-TCCB ngày 31/10/2017 của ĐHQGHN về việc rà soát thống kê đội ngũ cán bộ khoa học, theo ngành, theo chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, là căn cứ để thực thi các chính sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ, đảm bảo tối ưu, khả thi cho việc mở ngành đào tạo, đồng thời là căn cứ để xác định vị trí việc làm của đội ngũ nhà khoa học trong trường cũng như của ĐHQGHN.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media