tuan36.20182019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuan36.20182019

Thông báo về việc tổ chức hội thảo quốc gia 2019 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2019 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học trong cả nước đã quan tâm và gửi bài tham dự. Chúng tôi xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức Hội thảo như sau: 

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa PG29+ liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 29+ (2019- 2020) Đối tượng