tiếng Lào – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tiếng Lào

Tại sao nên học tiếng Lào tại ULIS?

Từ năm học 2019-2020, tiếng Lào được bắt đầu triển khai đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội như là Ngoại ngữ 2. Được giảng dạy bởi hai nam giảng viên trẻ 9x (một người Lào và