tiếng Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tiếng Ả Rập

Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Ả Rập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tiếng Ả Rập được đưa vào đào tạo tại trường, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Ả Rập vào 9h00 thứ Bảy,