Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Nhật Bản

Yuiko Takeuchi – Sinh viên trao đổi Nhật Bản: Thời gian ở ULIS thật tuyệt vời!

Mình đã có một ước mơ nho nhỏ từ khi còn là một cô bé con, đó là ước mơ được đi du học. May mắn thay, là một sinh viên học ngành giáo dục tại Nhật Bản mình đã có cơ hội được đi học trao đổi ở một quốc gia khác. Điều đó đã đưa mình đến với Việt Nam, đến với một vùng đất của những nét văn hóa và truyền thống Á Đông.