K51 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: K51

Khai mạc Tuần lễ Hội nhập năm 2017

Ngày 14/08/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai mạc Tuần lễ Hội nhập năm 2017. Đây là hoạt động chào mừng tân sinh viên K51 với nhiều nội dung sôi nổi diễn ra trong suốt