hoạt động sinh viên – Trang 18 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hoạt động sinh viên

Sinh viên ULIS tìm hiểu ngôn ngữ sử dụng trong làm đẹp đô thị và trật tự cộng đồng trong đời sống xã hội Thái Lan cùng Giáo sư Đại học Harvard

Ngày 5/3/2022, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi học và giao lưu với Giáo sư Michael Herzfeld, đến từ Khoa Nhân học Trường Đại học Harvard, Mỹ. Buổi diễn thuyết với chủ đề “Ánh