gương mặt CoP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: gương mặt CoP

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Long và COP Ngoại ngữ chuyên ngành: “Sống chậm”, “thiền”, “thực” với mong muốn “Cho đi và nhận lại”

Ngày 17/11/2021, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ký quyết định về việc thành lập Cộng đồng chuyên môn Ngoại ngữ chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cộng đồng gồm 15 thầy cô trong và ngoài trường