cơ sở vật chất – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: cơ sở vật chất

Hoàn tất cải tạo sân bóng đá ULIS

Sân bóng đá Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được tu sửa, cải tạo và nâng cấp. Mặt cỏ thi đấu, đèn chiếu sáng, lưới, vạch vôi và các trang thiết bị đi kèm đã được tân trang và